Despre noi

DIPLOMATIC DIGITAL SRL
este deţinătorul licenţei postului de televiziune CINEMARATON TV, cu sediul în Bucureşti, Piata Presei libere nr.1, Casa Presei Libere, corp A3, Et. 3, poz. Cad. 8 partial, Sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerţului  J40/8673/2009, CUI RO22836857, cont RO39RZBR0000060020082668 deschis la Raiffeisen Bank

Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar:

Clever Media Network SRL 100% din capitalul social

Actionariat Clever Media Network SRL
Adrian Tomsa 90%
Maria Nicoara 10%

Reprezentant legal :
Sorin Emil Lăpuşan – administrator

Responsabil editorial :
Adrian Buca – director

Autoritatea unica de reglementare in domeniul serviciilor media audiovizuale, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii nr. 504/2002 privind audiovizualul, cu modificarile si completarile ulterioare, este Consiliul National al Audiovizualului, avand sediul in Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, Romania si site-ul www.cna.ro.

Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)
Adresa: Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti
Tel: +40(0)21 305 53 50
Fax: +40(0)21 305 53 54/56
www.cna.ro